Cikkek

Memóriavédelem a Windows Vistában

kategória: Biztonság — forrás: lacy / mstechnet — dátum: 2007-05-19 — értékelés: 3.82Nyomtató

A felhasználói fiókok felügyelete (UAC), a továbbfejlesztett tűzfal, az Internet Explorer 7 biztonsági funkciói, Defender csak hab a tortán! A teljes biztonság eléréséhez a memóriavédelem terén is új technikákat kellett kidolgozni.


ASLR - Address Space Layout Randomization
           Véletlenszerű címterület elrendezés

A Windows Vista beta 2 verziója óta elérhető, alapértelmezetten bekapcsolt védelmi technika, amely lehetetlenné teszi például a puffertúlcsordulásos támadások indítását.. Lényege, hogy bootolásakor a rendszerkódok véletlenszerű helyre töltődnek be a memóriába. A rendszer így felveheti a harcot a "return-to-libc" típusú támadások ellen. Az ASLR feladata a rendszerfunkciók belépési pontjainak (entry points) szétszórása a memóriába, előre kiszámíthatatlan helyekre. Egy dll vagy exe betöltése 256 helyre lehetséges a Vista beta2-ben, így a támadónak 1/256-od esélye van arra, hogy eltalálja azt a címet ahol a fertőzni kívánt kód található.


Az ASLR a következőkre terjed ki:

 • visszatérési verem (a második béta változatokban)
 • heap- (vagy halom-) memória
 • az operációs rendszer részeként az összes bináris állomány.
  Minden más .exe vagy .dll állománynak kifejezetten kérni kell az ASLR-lehetőséget a megfelelő PE-fejlécmutató (Portable Executable Header) beállításával.

Lássuk működés közben (után?) - Néhány fontos rendszerkomponens betöltődése...

 • wsock32.dll  (0x73ad0000)
 • winhttp.dll  (0x74020000)
 • user32.dll   (0x779b0000)
 • kernel32.dll (0x77c10000)
 • gdi32.dll    (0x77a50000)

Újraindítás után...

 • wsock32.dll  (0x73200000)
 • winhttp.dll  (0x73760000)
 • user32.dll   (0x770f0000)
 • kernel32.dll (0x77350000)
 • gdi32.dll    (0x77190000)

Mint látható, a rendszerkomponensek mindig más memóriacímeken foglalnak helyet, így megnehezítve az exploitok életét. A technika nem garancia semmire, de megnehezíti a támadó munkáját, ám ettől még törekedni kell biztonságos kódok írására!


DEP - Data Execution Prevention
         Adatfuttatás megelőzés

A helytelen memóriahasználat azt jelenti, hogy valamilyen program egy nem futtatható kódot tartalmazó memóriaterületet erővel kódfuttatásra akar használni. Tipikusan ilyenek azok a rosszindulatú programok, amelyek egy esetleges puffertúlcsordulásos sérülékenységet kihasználva tárolnak le futtatható gép utasítások sorozataként értelmezhető adatokat (="program") verem-, adat-, heap- stb területként kijelölt memóriába, majd az így betöltött kódnak adják át a vezérlést.
    A Data Execution Prevention (adatfuttatás-megelőzés) vagy NoExecute (ne futtatsd) leegyszerűsítve olyan biztonsági technológia, amely a programok memóriahasználatának helyességét felügyeli. Ha a DEP észreveszi, hogy valamilyen program vagy folyamat helytelenül próbálja használni a memóriát - azaz illegális helyen akar kódot futtatni -, kíméletlenül lezárja azt, és figyelmeztést küld a felhasználónak.
    A DEP a sérülékenységgel nem tud mit kezdeni, a puffertúlcsordulást és a program adatainak eltárolását nem akadályozza meg, de akkor már közbe tud avatkozni, amikor a rossz helyre tárolt kód futtatására kerülne sor. A DEP-nek két alapvető formája létezik: hardveres és szoftveres.


Hardveres DEP

A hardverrel érvényesített DEP olyan architektúrában lehetséges, amelyben a processzor támogatja azt.
    A "jobb" processzorok (az összes 64bites, valamint számos 32bites AMD és Intel CPU) a memória kezelésekor belsőleg használt lapozótábla-bejegyzések utolsó bitjét NX (No eXecute) mutatóként értelmezik: 0 esetén a hivatkozott területen lehetséges, 1 értéknél tilos a kód futtatása. (Megjegyzendő, hogy az NX az eredeti AMD-s elnevezés, az Intel terminológiájában XD bitről - eXecute Disable - beszélünk.)
    Előfordulhat az is, hogy legitim program futtatna adatterületen gépi kódot, de a DEP miatt nem lenne lehetséges. Az ilyen eseteken segít az a lehetőség, hogy a biztosan nem ártó szándékú programokat meg lehet jelölni; fel lehet ruházni olyan jogosultsággal, hogy az "adatokat" is futtathassák.    A Windows XP, Server 2003 és Vista változatok elég okosak ahhoz, hogy a processzort felismerve kihasználják a hardveres DEP előnyeit, sőt még ennél is okosabbak, mert ha a processzor nem támogatja, akkor emulálják.


Szoftveres DEP

Exception Handling
Csak emlékeztetőül: a kivételkezelők olyan mechanizumusok, amelyeket a program futásában bekövetkezett változások vagy előre meghatározott körülmények (kivételek) aktiválnak. Az Exception Handler megvizsgálja a kivételt, majd visszadja a vezérlést, vagy anomália esetén ellenlépéseket tesz - a DEP esetében például mindenképpen leállítja a programot.
Példák kivételekre: osztás zérussal, memóriakezelési incidens, hardveres és szoftveres megszakítások, stb.
Az NX vagy XD bittől független szoftveres DEP, azaz Safe Structured Exception Handling (SafeSEH - biztonságos struktúrájú kivételkezelés) esetén kicsit bonyolultabban valósítható meg - de nem lehetetlen - a verem, a heap vagy az adatszegmens rendszerszintű figyelése. A Windows esetében mint azt a név is jelzi, a szoftveres DEP a kivételkezelő mechanizmusokon keresztül érvényesül. A SafeSEH követelményeinek eleget tévő programnak rendelkezniük kell ilyen funkciókkal, és futtatáskor regisztrálniuk kell a saját kivételkezelő eljárásukat.
    Persze vannak olyan (régebbi) programok, amelyek nem a SafeSEH-megfelelőség szerint készültek. A szoftveres DEP ilyenkor úgy érvényesül, hogy a rendszer a kivételnek megfelelő, az azt kezelő funció hívása előtt megvizsgálja: maga a kivételkezelő kód futtatható memóriaterületen van-e.
    Végső soron a hardveres DEP is a kivételkezelésbe torkollik bele, mert az adatterületen történő kódfuttatási kísérlet kivételt generál, amit az operációs rendszer kezel.
    Összegezve: akár hardveres, akár szoftveres DEP-ről van szó, a rendszer nem javítja ki például a puffertúlcsordulásos sérülékenységeket, és nem akadályozza meg a memóriaterületek felülírását. Amikor azonban a vezérlés adatterületre kerülne, akkor a hardveres esetben könyörtelenül hardveres kivétel generálódik, amelynek értelmezésével le lehet fülelni a goromba ágenseket. Szoftveres DEPnél a kivételgenerálást az operációs rendszer szoftveresen végzi. Ennek a könyörtelensége, azaz a "jósága" attól függ, mennyire érzékenyen figyel a rendszer a helytelen memóriahasználatra.
    A DEP másodlagos áldásait az alkalmazásokat és eszközmeghajtókat fejlesztők használhatják ki nagyszerűen, hiszen egyrészt kényszerítve vannak a memóriaterületek respektálására, és ez megfelelő programozói gyakorlat rögzüléséhez vezet. Másrészt a programozói hibából felülírt vezérlés nem "kékíti el a képernyőjüket" fejlesztés közben.


DEP Opciók

Windows Vistában az opciók a BCD (Boot Configuration Data) nevű struktúrába kerültek, ahol az adminisztrátorok más lehetőségek mellett a DEP-et, azaz a Vista esetében az "NX-házirendet" is állíthatják a bcdedit.exe parancssori eszközzel. A paraméterek nélkül futtatott bcdedit parancs megmutatja az alapvető beállításokat. A "Boot Loader" szakaszban alapesetben ezt látjuk:


nx OptIn

Ez a 32 bites Vistánál azt jelenti, hogy alapesetben a korábbi platformokhoz hasonlóan csak a futtatható rendszerfájlokra érvényes a védelem. A 64 bites rendszernél minden 64 bites alkalmazás NX-védett, a 64 bites rendszeren futó 32 bites programok védelme pedig megfelel a 32 bites platforménak.
    A bcdedit kényelmes lehetőség a BCD paramétereinek állítására is. Az NX-házirend beállítására a következőképpen kell használni:


bcdedit /set nx szabály_szint

ahol a szabály_szint lehetséges értékei a következők:

 • OptIn (alapbeállítás)
  A DEP csak a Windows saját (futtatható) rendszerállományaira és alkalmazásaira terjed ki.
 • OptOut
  Ebben az esetben a DEP minden futó folyamatra érvényes lesz, de a felhasználók a Vezérlőpult / Rendszer appletjének segítségével létrehozhatnak kivétellistákat; az ezekben felsorolt programokra az operációs rendszer nem alkalmazza a memóriavédelmet. A fejlesztők az Application Compatibility Toolkit segítségével ugyancsak kivonhatják a programokat a DEP alól.
 • AlwaysOn
  A DEP ennél az opciónál is minden folyamatra kiterjed, de a rendszer itt nem enged meg semmilyen felhasználói/fejlesztői kivételezést, azaz semmilyen listával vagy programozói fogással sem lehet kivonni semmilyen folyamatot a DEP védelme alól.
 • AlwaysOff
  Az operációs rendszer semmilyen programot sem lát el DEP-védelemmel. A DEP ugyanúgy nem érvényesül a futtatható rendszerállományokon, ahogyan a felhasználói programokon sem.


FPO - Function Pointer Obfuscation
         Függvénymutató elhomályosítása

Az
ismert memóriapozíción található függvénymutatók (long-lived) is támadások célpontjai lehetnek, mivel ismert címen tartózkodnak és olyan függvényekre mutatnak, amelyeket meghívnak a kódban. Windows Vistában számos közismert című függvénymutató kódolva van és csak akkor kerülnek dekódolásra amikor a rendszernek ténylegesen szüksége van rájuk.


A DEP részt Kelemen László írta a Microsoft Technet berkein belül!