Cikkek

Szolgáltatások angol-magyar megfelelője

kategória: Egyéb — forrás: lacy — dátum: 2008-09-12 — értékelés: 3.33Nyomtató

Íme a Windows XP szolgáltatásokat angol-magyar megfelelői...

Alerter Service - Riasztás
Application Layer Gateway Service - Alkalmazási réteg átjárószolgáltatása
Application Management Service - Alkalmazásvezérlés
Automatic Updates Service - Automatikus frissítések
Background Intelligent Transfer Service - Háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás
ClipBook Service - Vágókönyv
COM+ Event System Service - COM+ eseményrendszer
COM+ System Application Service - COM+ rendszeralkalmazás
Computer Browser Service - Számítógép-tallózó
Cryptographic Services Service - Kriptográfiai szolgáltatások
DHCP Client Service - DHCP-ügyfél
Distributed Link Tracking Client Service - Distributed Transaction Coordinator Service
DNS Client Service - DNS-ügyfél
Error Reporting Service - Hibajelentési szolgáltatás
Event Log Service - Eseménynapló
Fast User Switching Compatibility Service - Kompatibilitás a gyors felhasználóváltáshoz
Help and Support Service - Súgó és támogatás
HID Input Service - Külsõ kezelõeszközök hozzáférése
IMAPI CD-Burning COM Service - IMAPI CD-égetõ COM-szolgáltatás
Indexing Service - Indexelõ szolgáltatás
Internet Connection - Firewall (ICF) / Sharing (ICS) Service - Internetkapcsolat tûzfala (ICF) / Internetkapcsolat megosztása (ICS)
IPSEC Services Service - IPSEC szolgáltatások
Logical Disk Manager Service - Logikai lemezkezelõ
Logical Disk Manager Administrative Service - Logikai lemezkezelõ felügyeleti szolgáltatás
Machine Debug Manager Service - Messenger Service
MS Software Shadow Copy Provider Service - MS Software Shadow Copy Provider
Net Logon Service - Hálózati bejelentkezés
NetMeeting Remote Desktop Sharing Service - Netmeeting távoli asztalmegosztás
Network Connections Service - Hálózati kapcsolatok
Network DDE Service - Hálózati DDE
Network DDE DSDM Service - Hálózati DDE DSDM
Network Location Awareness (NLA) Service - Hálózati helyfigyelés (NLA - Network Location Awareness)
NT LM Security Support Provider Service - NT LM biztonsági támogatás szolgáltatója
Performance Logs and Alerts Service - Teljesítménynaplók és riasztások
Plug and Play Service - Plug and Play
Portable Media Serial Number Service - Hordozható lejátszó sorozatszáma szolgáltatás
Print Spooler Service - Nyomtatásisor-kezelõ
Protected Storage Service - Védett tároló
QoS RSVP Service - QoS RSVP
Remote Access Auto Connection Manager Service - Távelérés - automatikus kapcsolódás kezelõje
Remote Access Connection Manager Service - Távelérés csatlakozáskezelõ
Remote Desktop Help Session Manager Service - Távoli asztal súgó-munkamenetének kezelõje
Remote Procedure Call (RPC) Service - Távoli eljáráshívás (RPC)
Remote Procedure Call (RPC) Locator Service - Távoli eljáráshívás (RPC) lokátor
Remote Registry Service - Távoli rendszerleíró adatbázis
Removable Storage Service - Routing and Remote Access Service
ScriptBlocking Service - ScriptBlocking Service
Secondary Logon Service - Másodlagos bejelentkezés
Security Accounts Manager Service - Biztonsági fiókkezelõ
Server Service - Kiszolgáló
Shell Hardware Detection Service - Rendszerhéj hardverfigyelése
Smart Card Service - Intelligens kártya
Smart Card Helper Service - Intelligens kártya segítõje
SSDP Discovery Service - SSDP keresõszolgáltatás
System Event Notification Service - Rendszeresemény jelzése
System Restore Service - Rendszer-helyreállító szolgáltatás
Task Scheduler Service - Feladatütemezõ
TCP/IP NetBIOS Helper Service - TCP/IP NetBIOS támogató
Telephony Service - Tárcsázó
Telnet Service - Telnet
Terminal Services Service - Terminálszolgáltatások
Themes Service - Témák
Uninterruptible Power Supply Service - Szünetmentes tápegység
Universal Plug and Play Device Host Service - Univerzális Plug and Play eszközállomás
Upload Manager Service - Feltöltéskezelõ
Volume Shadow Copy Service - Kötet árnyékmásolata
WebClient Service - WebClient
Windows Audio Service - Windows audió
Windows Image Acquisition (WIA) Service - Windows Image Acquisition (WIA)
Windows Installer Service - Windows Installer
Windows Management Instrumentation Service - Windows Management Instrumentation
Windows Management Instrumentation Driver Extensions - Windows Management Instrumentation - illesztõbõvítmények
Windows Time Service - Windows Idõ
Wireless Zero Configuration Service - Konfigurációmentes vezeték nélküli hálózat
WMI Performance Adapter Service - WMI teljesítményadapter
Workstation Service - Munkaállomás